• Vi kvalitetssäkrar lärande med OCN-metoden

Välkommen till Nordiskt Valideringsforum!

Vi kvalitetssäkrar och synliggör lärande. Våra unika metoder engagerar, är anpassningsbara samt ger resultat som skapar nytta för individ, samhälle och näringsliv.

Nordiskt Valideringsforum AB är en unik plattform för kvalitetssäkring av lärande. Vi startade 2013 och har kontor i Stockholm och Skellefteå.


Nyanländas väg in på den svenska arbetsmarknaden

Filmen producerad av regeringskansliet för konferensen – 13/1 – 16

Tänk om det skulle gå att ta tillvara på det kunnande som människor faktiskt har. Skulle det kunna ha betydelse för demokrati, integration och allas vår gemensamma välfärd? Vi tror det. Sigtuna kommun tror det, liksom många andra kommuner och organisationer. Det behöver verkligen inte vara så svårt.Arbetsmarknadsenheten synliggör lärandet i kommunen

Torbjörn Bergman, Per Thornberg, Eva Larsson vid Arbetsmarknadsenheten och Anna-Karin Törnberg, VD på Nordiskt Valideringscentrum, jobbar framgångsrikt med att synliggöra lärandet och få så många som möjligt i kommunen i arbete. Foto: Morgan Grip

Kommunstyrelsen fick under onsdagen en information och lägesrapport om det valideringsarbete som Arbetsmarknadsenheten i kommunen har startat tillsammans med Nordiskt valideringsforum. Syftet är att synliggöra det lärande som sker på olika sätt inom alla verksamheter och kvalitetssäkra det.

Samarbetet som påbörjades i höstas med att samtliga handledare fick utbildning i att använda metoden, som innebär att kunskap synliggörs oavsett hur man har skaffat sig den. Istället för att enbart fokusera på kunskap fokuserar man även på färdigheter.

Läs hela artikeln…


Missa inte event i Stockholm och Umeå

Tack Borås och Malmö!
Vi har under de senaste veckorna haft två lyckade inspirationsdagar tillsammans med Folkbildningsförbundet under temat – Validering en möjlighet för alla?
Vi hade gästföreläsningar med besök av Validering Väst och Kommunförbundet Skåne.

Läs hela artikeln…


apple

Validering – en möjlighet för alla?

Missa inte vår inspirationsturné med tema validering som under hösten börjar med att göra två nedslag, i Borås och Malmö. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

Läs hela artikeln…Fantastiska Macken i Växjö

Är nu igång med utbildade handledare som startar upp validering för deltagare i verksamheten. En lokal spännande panel konsulterades och informerades om den nya kvalitetssäkringen och målet med att synliggöra den kompetens som växer fram i organisationen.

Läs hela artikeln…


Fler nyheter


Hur kan man bevisa kunskaper, färdigheter och kompetenser?

Ett bevis för lärande kan se ut på många olika sätt. Inom OCN-metoden är det viktigt att val av inlärningsmetod och underlag för bedömning, det vill säga de bevis för lärande som ska produceras, tar sitt avstamp i lärandemålen och individens förutsättningar. Bevis kan därför vara skriftliga, muntliga, inspelade eller en faktisk produkt. Eller varför inte en kombination. Det centrala är att de val man gör inte hindrar en individ från att visa sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Ett stort tack till Alléskolan i Hallsberg och Stiftelsen Actíva i Örebro län som på ett väldigt enkelt men effektfullt sätt visat hur man med film och dialog kan påvisa kunskap, färdighet och kompetens. Ett alldeles särskilt stort tack och lycka till, riktar vi till Tobias som låter oss använda den här filmen som ett exempel på hur man kan bevisa lärande.

Vi önskar både Alléskolan och Stiftelsen Actíva all lycka i sin forsatta stävan att utveckla metoder för lärande och bedömning.